Diketahui sebuah network 192.168.1.0/29. Hitunglah jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet dan alamat host dan broadcast yang benar !

Subnet Mask: 255.255.255.248
Binary Subnet Mask: 11111111.11111111.11111111.11111 000

  1. Jumlah Subnet = 2x ,dimana x adalah banyaknya binary 1 pada octet terkhir subnetmask (2 oktet terakhir untuk kelas B, dan 3 oktet terakhir untuk kelas A). Jadi  jumlah subnet adalah 25 = 32 subnet.
  2. Jumlah Host per Subnet = 2y – 2 ,dimana y adalah kebalikan dari x yaitu banyaknya binary 0 pada octet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah 23 – 2 = 6 host.
  3. Blok Subnet = 256 – 248 (nilai octet terakhir subnetmask) = 8. Subnet berikutnya adalah 8+8=16, 16+8=24, 24+8 =32, 32+8=40, 40+8 = 48 sampai dengan 232+8=240, 240+8 = 248  . Jadi subnet lengkapnya adalah 0,8,16,24,32,40,48, …….240,248.
  4. Alamat host dan broadcast yang valid :

Subnet addrFirst hostLast hostSubnet maskBroadcast
192.168.1.0192.168.1.1192.168.1.6255.255.255.248192.168.1.7
192.168.1.8192.168.1.9192.168.1.14255.255.255.248192.168.1.15
192.168.1.16192.168.1.17192.168.1.22255.255.255.248192.168.1.23
192.168.1.24192.168.1.25192.168.1.30255.255.255.248192.168.1.31
192.168.1.32192.168.1.33192.168.1.38255.255.255.248192.168.1.39
192.168.1.40192.168.1.41192.168.1.46255.255.255.248192.168.1.47
192.168.1.48192.168.1.49192.168.1.54255.255.255.248192.168.1.55
192.168.1.56192.168.1.57192.168.1.62255.255.255.248192.168.1.63
192.168.1.64192.168.1.65192.168.1.70255.255.255.248192.168.1.71
192.168.1.72192.168.1.73192.168.1.78255.255.255.248192.168.1.79
192.168.1.80192.168.1.81192.168.1.86255.255.255.248192.168.1.87
192.168.1.88192.168.1.89192.168.1.94255.255.255.248192.168.1.95
192.168.1.96192.168.1.97192.168.1.102255.255.255.248192.168.1.103
192.168.1.104192.168.1.105192.168.1.110255.255.255.248192.168.1.111
192.168.1.112192.168.1.113192.168.1.118255.255.255.248192.168.1.119
192.168.1.120192.168.1.121192.168.1.126255.255.255.248192.168.1.127
192.168.1.128192.168.1.129192.168.1.134255.255.255.248192.168.1.135
192.168.1.136192.168.1.137192.168.1.142255.255.255.248192.168.1.143
192.168.1.144192.168.1.145192.168.1.150255.255.255.248192.168.1.151
192.168.1.152192.168.1.153192.168.1.158255.255.255.248192.168.1.159
192.168.1.160192.168.1.161192.168.1.166255.255.255.248192.168.1.167
192.168.1.168192.168.1.169192.168.1.174255.255.255.248192.168.1.175
192.168.1.176192.168.1.177192.168.1.182255.255.255.248192.168.1.183
192.168.1.184192.168.1.185192.168.1.190255.255.255.248192.168.1.191
192.168.1.192192.168.1.193192.168.1.198255.255.255.248192.168.1.199
192.168.1.200192.168.1.201192.168.1.206255.255.255.248192.168.1.207
192.168.1.208192.168.1.209192.168.1.214255.255.255.248192.168.1.215
192.168.1.216192.168.1.217192.168.1.222255.255.255.248192.168.1.223
192.168.1.224192.168.1.225192.168.1.230255.255.255.248192.168.1.231
192.168.1.232192.168.1.233192.168.1.238255.255.255.248192.168.1.239
192.168.1.240192.168.1.241192.168.1.246255.255.255.248192.168.1.247
192.168.1.248192.168.1.249192.168.1.254255.255.255.248192.168.1.255