Diketahui sebuah network 192.168.1.0/28. Hitunglah jumlah subnet, jumlah host per subnet, blok subnet dan alamat host dan broadcast yang benar !

Subnet Mask: 255.255.255.240
Binary Subnet Mask: 11111111.11111111.11111111.1111 0000

  1. Jumlah Subnet = 2x ,dimana x adalah banyaknya binary 1 pada octet terkhir subnetmask (2 oktet terakhir untuk kelas B, dan 3 oktet terakhir untuk kelas A). Jadi  jumlah subnet adalah 24 = 16 subnet.
  2. Jumlah Host per Subnet = 24 – 2 ,dimana y adalah kebalikan dari x yaitu banyaknya binary 0 pada octet terakhir subnet. Jadi jumlah host per subnet adalah 24 – 2 = 14 host.
  3. Blok Subnet = 256 – 240 (nilai octet terakhir subnetmask) = 16. Subnet berikutnya adalah 16+16=32, 32+16=48, 48+16 =64, 64+16=80, 80+16 =96, 96+16= 112, 112+16=128, 128+16=144, 144+16=160, 160+16=176, 176+16=192,  192+16=208, 208+16=224, 224+16=240, Jadi subnet lengkapnya adalah 0,16,32,48,64,80,96,112,128,144,160,172,192,208,224,240
  4. Alamat host dan broadcast yang valid :

Network AddressUsable Host RangeBroadcast Address
192.168.1.0192.168.1.1 – 192.168.1.14192.168.1.15
192.168.1.16192.168.1.17 – 192.168.1.30192.168.1.31
192.168.1.32192.168.1.33 – 192.168.1.46192.168.1.47
192.168.1.48192.168.1.49 – 192.168.1.62192.168.1.63
192.168.1.64192.168.1.65 – 192.168.1.78192.168.1.79
192.168.1.80192.168.1.81 – 192.168.1.94192.168.1.95
192.168.1.96192.168.1.97 – 192.168.1.110192.168.1.111
192.168.1.112192.168.1.113 – 192.168.1.126192.168.1.127
192.168.1.128192.168.1.129 – 192.168.1.142192.168.1.143
192.168.1.144192.168.1.145 – 192.168.1.158192.168.1.159
192.168.1.160192.168.1.161 – 192.168.1.174192.168.1.175
192.168.1.176192.168.1.177 – 192.168.1.190192.168.1.191
192.168.1.192192.168.1.193 – 192.168.1.206192.168.1.207
192.168.1.208192.168.1.209 – 192.168.1.222192.168.1.223
192.168.1.224192.168.1.225 – 192.168.1.238192.168.1.239
192.168.1.240192.168.1.241 – 192.168.1.254192.168.1.255